Nasza strona korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nie, chcę dowiedzieć się więcej. Tak, zgadzam się i nie pokazuj mi więcej tego komunikatu - zamknij

RODO - ochrona danych osobowych

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Rolnictwa
Oddział Kalisz

R O D O - Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Klauzula informacyjna
dla uczestników szkoleń/egzaminów organizowanych przez SITR Oddział w Kaliszu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu z siedzibą w 62-800 Kalisz ulica Zacisze 2, zwane dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na instytucjach przeprowadzających szkolenia i egzaminy z zakresu:
  • stosowania środków ochrony roślin,
  • doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,
  • integrowanej produkcji rolniczej,
  wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz.554) i innych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przechowywania danych osób szkolonych, aktualnie 5 lat.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom oraz podmiotom wykonującym zadania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, to znaczy żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią podobnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.