Nasza strona korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nie, chcę dowiedzieć się więcej. Tak, zgadzam się i nie pokazuj mi więcej tego komunikatu - zamknij

O nas

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Rolnictwa
Oddział Kalisz

Kim dokładnie jesteśmy?

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu, jest dobrowolną, zawodową demokratyczną, pozarządową organizacją naukowo-techniczną. SITR działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 roku, Nr 20 poz. 104 ze zm.) i posiada osobowość prawną.

Jakie są nasze cele i zadania?

Celem i zadaniem SITR jest integrowanie środowiska inżynierów i techników rolnictwa i specjalności pokrewnych, reprezentowanie jego interesów, doskonalenie zawodowe oraz działanie na rzecz rozwoju naukowo-technicznego, gospodarczego i społecznego.


Cele te SITR osiąga poprzez:

 1. organizowanie i rozwijanie działalności członków stowarzyszenia w kołach, sekcjach lub klubach,
 2. organizowanie kongresów, konferencji, seminariów i narad,
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, promocyjnej i upowszechnieniowej,
 4. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
 5. współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa, jego produkcji i rozwoju obszarów wiejskich oraz opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych,
 6. współudział w samorządzie terytorialnym poprzez swoich członków, wybranych do władz samorządu oraz współpracą z organami samorządu terytorialnego,
 7. organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i towarzyskich,
 8. organizowanie wystaw, targów, pokazów, wdrożeń, demonstracji z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich,
 9. prowadzenie rzeczoznawstwa, ekspertyz, ocen, projektów, arbitrażu i doradztwa w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, inżynierii, inwestycji, gospodarki energetycznej, szacowania produkcji rolnej i szkód, wycen nieruchomości oraz innych składników majątkowych,
 10. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej,
 11. prowadzenie działalności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Władze SITR Oddziału w Kaliszu - kadencja 2013-2018

Zarząd
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. mgr inż. Adam Błochowiak Prezes
2. mgr inż. Jadwiga Rybarczyk Wiceprezes
3. mgr inż. Anna Warga Sekretarz
4. inż. Anna Wilczura Skarbnik
5. mgr inż. Stanisław Zabarski Członek Zarządu
6. mgr inż. Halina Jakubowska Pełnomocnik Zarządu
Komisja Rewizyjna
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Andrzej Sarnowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Bożena Sitek Członek Komisji Rewizyjnej
3. Ryszard Kozłowski Członek Komisji Rewizyjnej
Sąd Koleżeński
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Wiesława Walter Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
2. Halina Modławska Członek Sądu Koleżeńskiego
3. Józef Grzemski Członek Sądu Koleżeńskiego